Visuomeninės paskirties statiniai

Mokslo paskirties pastato Lopšelio-darželio „Delfinas“, P. Cvirkos g. 40, Mažeikiai, atnaujinimas (modernizavimas)

Rangos tipas: Subrangovos

Užsakovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Darbų pradžia: 2015 02

Darbų pabaiga: 2015 11

Projekto vertė: apie 360 tūkst. Eur be PVM

 

Aprašymas: Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, senų langų keitimas, pirmo aukšto grindų ant grunto šiltinimas ir dangos keitimas, sutapdinto stogo šiltinimas, šildymo ir karšto vandentiekio sistemos rekonstrukcija


7 aukštų gydymo pastato Vanagupės g. 15, Palangoje, rekonstrukcija

Rangos tipas: Generalinis rangovas

Darbų pradžia: 2012 11

Darbų pabaiga: 2013 08

Projekto vertė: 3,6 mln. Eur be PVM

 

Aprašymas: 7 aukštų pastato rekonstrukcija keičiant pastato matmenis, įrengiant rūsį po esama pasto dalimi, suformuojant pirmą aukštą, keičiant visų aukštų išplanavimą perdarant laikančias konstrukcijas, palėpę perdarant į 7 aukštą įrengiant naują perdangą, visų namo inžinerinių sistemų keitimas, pastato apšiltinimas, pilnas vidaus remontas įrengiant SPA zoną su baseinu, sklypo sutvarkymas. http://palanga.gradiali.com/


Pastato rekonstrukcija, įrengiant vaikų globos namus, Agluonų k., Akmenės r. sav., Dvaro g. 15

Rangos tipas: Generalinis rangovas

Darbų pradžia: 2012 09

Darbų pabaiga: 2013 10

Projekto vertė: apie 440 tūkst. Eur be PVM

 

Aprašymas: 1000 m2 priestato statyba, esamo pastato perplanavimas keičiant laikančias konstrukcijas, naujų statinio inžinerinių sistemų – šildimo, mechaninio vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, elektros, geoterminės katilinės įrengimas, pilna apdaila ir sklypo sutvarkymas.


Žemalės kultūros namų pastato rekonstravimas

Rangos tipas: Generalinis rangovas

Darbų pradžia: 2012 02

Darbų pabaiga: 2012 12

Projekto vertė: apie 200 tūkst. Eur be PVM

 

Aprašymas: Fasado ir cokolio šiltinimas, stogo dangos įrengimas ir denginio šiltinimas, bibliotekos patalpų remontas, kultūros centro patalpų remontas, vandentiekis ir nuotekos, šildymas – vėdinimas, vidaus elektros tinklai, gaisrinė signalizacija, pastato rekonstrukcija, bendroji dalis ir papildomi darbai.


Mažeikių rajono apylinkės teismo pastato Urvikių g. 18, Mažeikiuose rekonstravimo darbai

Rangos tipas: Generalinis rangovas

Darbų pradžia: 2008 10

Darbų pabaiga: 2010 09

Projekto vertė: apie 900 tūkst. Eur be PVM

 

Aprašymas: Žemės darbai, pamatai ir rūsio sienos, laikančių konstrukcijų įrengimas, objekto įranga, lietaus surinkimo sistema, priešgaisrinė sistema,žaibosauga, vidaus apdaila, šiltinimas ir kiti bendrastatybiniai darbai (I ir II etapai)