Pramonės paskirties statiniai

Projektas 30570 „AB „Mažeikių nafta“ -Vandenilio gamybos įrenginys“

Rangos tipas: Rangovas

Užsakovas: KTI Technip, Italija

Darbų pradžia: 2007 06

Darbų pabaiga: 2008 12

Projekto vertė: 3,3 mln Eur be PVM

 

Aprašymas: Vandenilio gamybos įrenginio statybos metu įrengtos visos monolitinės konstrukcijos: statinių pamatai, pamatai po įregnimais ir pan. Projekte daugelis pamatų numatyti daugiakampiai, o pamatų plokštės - kintamų altitudžių ir storių su kampiniais perkritimais, be darbo siūlių. Nutiesta beveik 11 km vamzdynų. Pastatytas monolitinio karkaso įrenginio valdymo blokas.