Pramonės paskirties statiniai

Sandėlio su administracinėmis ir prekybos patalpomis statyba

Rangos tipas: Generalinis rangovas

Užsakovas: UAB "Ligita"

Darbų pradžia: 2015 08

Projekto vertė: apie 260 tūkst. Eur be PVM

 

Aprašymas: Statomas 884 kv. m. sandėlys su administracinėmis ir prekybos patalpomis, išorės inžineriniai tinklai, vidaus vandentiekis, nuotekos. Gerbūvio tvarkymas, kiemo aikštelės ir tvoros įrengimas.


AB "Žemaitijos pienas" lieso pieno išrūgų miltelių gamybos pastato statyba

Rangos tipas: generalinė ranga.

Darbų pradžia: 2015 03.

Darbų pabaiga: 2016 03.

Projekto vertė: 1,7 mln. EUR be PVM.

 

Konstrukcijos aprašymas: pastato aukštis 33 m. Aukštų skaičius - 6. Laikantis karkasas - surenkamo gelžbetonio kolonos ir sijos. Perdangos monolitinės. Stogo laikanti konstrukcija - metalinė.  Atitvaroms naudojamos daugiasluoksnės plokštės. Pastato apdaila: sienos, lubos - dažomos; grindys - PU grindų danga. Įrengiamos šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, vandentiekio, nuotekų sistemos, garo linijos, oro sausinimo įranga, paklojami lauko inžineriniai tinklai, dujotiekis, elektortechninė ir silpnų srovių pastato dalys. Pilnai sutvarkoma aplinka. Darbai vykdomi lygiagrečiai su gamybinės įrangos montavimu.


Prekybos paskirties pastatas, Vilnius

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Darbų pradžia: 2015-10

Darbų pabaiga: 2016-02

Projekto vertė: apie 713 tūkst. Eur be PVM

Aprašymas: Įrengiamos cokolinio aukšto (automobilių stovėjimo aikštelė) monolitinės kolonos, perdanga virš aikštelės (880 m2), adiministracinės dalies monolitinės konstrukcijos (kolonos, sienos perdangos, liftų šachtos), montuojamos surenkamo g/b pirmo aukšto kolonos, atliekami mūro darbai.


AB „Achema“ azoto rūgšties įrenginio plėtra

Rangos tipas: Generalinis rangovas (požeminė statinio dalis), Subrangovas (antžeminė statinio dalis)

Užsakovas: AB „Achema“, UAB „Iremas“ 

Darbų pradžia: 2013 10

Darbų pabaiga: 2015 06

Projekto vertė: 1,6 mln Eur be PVM

 

Aprašymas: Įrengti masyvūs betoniniai pamatai po įrengimais. Kai kuriems pamatams vienam pylimui sunaudota po 300 m3 betono. Siekiant apsaugoti konstrukciją nuo tikėtinų įtrūkių reikalaujama papildomų technologinių sprendimų, tiek betonuojant, tiek prižiūrint ją jos kietėjimo metu. Įrengtos monolitinės kolonos, kurių aukštis siekia 25 m.

Sumontuota antžeminė pastato dalis: g/b k-jų, stogų, sienų, pertvarų, langų, vartų, grindų įrengimas, visi vidaus ir išorės apdailos darbai bei pastatyti kiti inžineriniai statiniai.


50 MW vėjo jėgainių parkas Mažeikių raj.

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas“

Darbų pradžia: 2014 11

Darbų pabaiga: 2015 05

Projekto vertė: 1,2 mln Eur be PVM

 

Aprašymas: Įrengiami vėjo jėgainių monolitiniai pamatai. Vieno pamato parametrai: skersmuo 17 m; armatūros kiekis – 67 t; betono kiekis pilamas nepertraukiamai 510 m3. Viso UAB „Darstamas“ įrengimaų pamatų skaičius – 9 vnt.


10000 tonų talpos grūdų bokštai su priklausiniais, Obeliškių k.

Rangos tipas: Generalinis rangovas

Užsakovas: UAB „Altecha“

Darbų pradžia: 2013 05

Darbų pabaiga: 2015 03

Projekto vertė: 1,6 mln Eur be PVM

 

Aprašymas: Įrengti monolitiniai grūdų bokštų pamatai su technologinių linijų prieduobėmis, kurių gylis siekia iki 6,5 m. Viso monolitinių konstrukcijų apie 3000 m3. Sumontuoti metaliniai grūdų suagyklos bokštai, grūdų džiovykla su visa technologine įranga, bei kitos metalo konstrukcijos. Įrengta apie 7500 m2 dangų aikštelėms ir keliams. Įrengtas klijuotos medienos konstrukcijų trąšų sandėlis. Pastatytas administracinis pastatas.


Biokuro ir garo katilinių statybos darbai, Elektrėnai

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: UAB „Kauno energetikos remontas“

Darbų pradžia: 2014 02

Darbų pabaiga: 2014 10

Projekto vertė: 0,5 mln Eur be PVM

 

Aprašymas: Įrengti monolitiniai pamatai bei prieduobės po įrenginiais ir pastato karkaso elementatais. Sumontuotos gelžbetoninės (iki 23 m ilgio) ir monolitinės (iki 25 m ilgio) kolonos bei kiti monolitinio karkaso elementai. Įrengtos betoninės grindys, atlikti mūro ir kiti bendrastatybiniai darbai.


AB „Akmenės cementas“ 4500 tonų/per dieną klinkerio gamybos linija

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas“

Darbų pradžia: 2011 06

Darbų pabaiga: 2012 12

Projekto vertė: 2,5 mln. Eur be PVM

 

Aprašymas: Įrengti vibracinių įrenginių pamatai, kurių vieno pylimo kiekis siekė per 750 m3. Sukamosios krosnies pamatai, erdvinės masyvios konstrukcijos (pamato plokštės storis 2,5 m, denginio kinatntis – 2,0 - 2,5 m.). Sudėtingi konstrukciniai sprendimai, kuriuose draudžiama įrengti konstrukcines siūles. Trupintuvo pastato karkaso (kolonų aukštis 22,5 m, sijos 18 m ilgio kintamo spkerspjūvio) visa darbo armatūra be trūkių, jungta srieginėmis movomis. Laiko tarpai tarp betonavimų, įrenginėjant darbo siūles, privalėjo būti trumpesni nei 7 d., todėl masyvias ir stipriai armuotas konstrukcijas paruošti sekančiam betonavimui per tokį trumpą laiką buvo įmanoma tik organizuojant darbą 3 pamainom. Iš viso išbetonuota apie 6500 m3 monolito konstrukcijų.


Projektas 30570 „AB „Mažeikių nafta“ -Vandenilio gamybos įrenginys“

Rangos tipas: Rangovas

Užsakovas: KTI Technip, Italija

Darbų pradžia: 2007 06

Darbų pabaiga: 2008 12

Projekto vertė: 3,3 mln Eur be PVM

 

Aprašymas: Vandenilio gamybos įrenginio statybos metu įrengtos visos monolitinės konstrukcijos: statinių pamatai, pamatai po įregnimais ir pan. Projekte daugelis pamatų numatyti daugiakampiai, o pamatų plokštės - kintamų altitudžių ir storių su kampiniais perkritimais, be darbo siūlių. Nutiesta beveik 11 km vamzdynų. Pastatytas monolitinio karkaso įrenginio valdymo blokas. 


KT-1/1 Vakuuminio įrenginio atstatymas po gaisro. AB „Orlen Lietuva“

 

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: IMTC-MEI, JAV (Texas)

Darbų pradžia: 2007 05.

Darbų pabaiga: 2008 02.

Projekto vertė: 1,6 mln. EUR be PVM.

 

Konstrukcijos aprašymas: Po gaisro KT-1/1 įrenginyje vykdyti užteržto grunto iškasimo ir įrenginio laikančios monolitinės konstrukcijos betonavimo darbai. Darbai buvo vykdomi 24/7 tris mėnesius. Darbus sunkino suspaustos darbo sąlygos bei konstrukcijos aukštis. Visi numatyti darbai buvo užbaigti 3 mėn anksčiau nei pagreitinto scenarijaus grafike nustatyti terminiai.