Kvalifikacija

Kvalifikacija

UAB „Darstamas“ yra atestuota statybos veiklos įmonė, galinti būti ypatingo statinio statybos rangovu vykdant darbus gyvenamųjų ir negyvenamųjų bei inžinerinių tinklų statiniuose. Įmonė turi teisę vykdyti bendruosius, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo ir vėdinimo bei elektros inžinerinių sistemų įrengimo statybos darbus. Taip įmonė turi valstybinės energetikos inspekcijos atestatus, suteikiančius teisę verstis elektros įrenginių bei šilumos įrenginių ir turbinių eksploatavimu.UAB „Darstamas“ yra įdiegusi kokybės vadybos ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001:2004/LST EN ISO 1400:2005 bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 standartus.


Įmonėje šiuo metu dirba 14 sudėtinguose bei didelės apimties objektuose patirtį įgiję atestuoti ypatingo statinio statybos vadovai. Didelis dėmsys atrenkant inžinerinio – techninio personalo darbuotojaus kreipiamas į turimą išsilavinimą. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 12 darbuotojų, iš kurių 3 magistro laipsį, aukštąjį – 2; technikumai – 6.


Mes nuolat investuojame į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, atnaujindami sudarytas mokymo programas ir atestuodami visus įmonės darbuotojus tam tikroms specialybėms. Visi darbuotojai yra apmokyti pagal specialias programas ir turi visus reikalingus kvalifikacijos atestatus, užtikrinančius, kad vykdomi darbai bus atliekami kokybiškai bei saugiai.