Pramonės paskirties statiniai

KT-1/1 Vakuuminio įrenginio atstatymas po gaisro. AB „Orlen Lietuva“

 

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: IMTC-MEI, JAV (Texas)

Darbų pradžia: 2007 05.

Darbų pabaiga: 2008 02.

Projekto vertė: 1,6 mln. EUR be PVM.

 

Konstrukcijos aprašymas: Po gaisro KT-1/1 įrenginyje vykdyti užteržto grunto iškasimo ir įrenginio laikančios monolitinės konstrukcijos betonavimo darbai. Darbai buvo vykdomi 24/7 tris mėnesius. Darbus sunkino suspaustos darbo sąlygos bei konstrukcijos aukštis. Visi numatyti darbai buvo užbaigti 3 mėn anksčiau nei pagreitinto scenarijaus grafike nustatyti terminiai.