Pramonės paskirties statiniai

AB „Akmenės cementas“ 4500 tonų/per dieną klinkerio gamybos linija

Rangos tipas: Subrangovas

Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas“

Darbų pradžia: 2011 06

Darbų pabaiga: 2012 12

Projekto vertė: 2,5 mln. Eur be PVM

 

Aprašymas: Įrengti vibracinių įrenginių pamatai, kurių vieno pylimo kiekis siekė per 750 m3. Sukamosios krosnies pamatai, erdvinės masyvios konstrukcijos (pamato plokštės storis 2,5 m, denginio kinatntis – 2,0 - 2,5 m.). Sudėtingi konstrukciniai sprendimai, kuriuose draudžiama įrengti konstrukcines siūles. Trupintuvo pastato karkaso (kolonų aukštis 22,5 m, sijos 18 m ilgio kintamo spkerspjūvio) visa darbo armatūra be trūkių, jungta srieginėmis movomis. Laiko tarpai tarp betonavimų, įrenginėjant darbo siūles, privalėjo būti trumpesni nei 7 d., todėl masyvias ir stipriai armuotas konstrukcijas paruošti sekančiam betonavimui per tokį trumpą laiką buvo įmanoma tik organizuojant darbą 3 pamainom. Iš viso išbetonuota apie 6500 m3 monolito konstrukcijų.